Kişisel araçlar
Buradasınız: Ana Sayfa Araştırma Konuları
Gir


Parolanızı unuttunuz mu?
 

Araştırma Konuları

Kavramsal Radyo ile ilgili araştırma konuları

Günümüzde kavramsal radyo ile ilgili yapılan çalışmalar 5 alt başlıkta toplanabilir.

 1. Spektrum Sezme: Kavramsal ağların en önemli gereksinimlerinden biri spektrum boşluklarının sezilmesidir. Boşlukları belirlemede en etkili yöntem birincil kullanıcıların iletişimini tamamen takip etmektir. Oysa vericilerle alıcılar arasındaki tüm iletişimi dinlemek oldukça zor ve uygulanabilir değildir. Bu sebeple çalışmaların büyük bir çoğunlu spektrumdaki birincil vericileri belirleme üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu konudaki çalışma alanları şunlardır:
  • İleteni belirleme (müşterek olmayan çalışma) [Transmitter detection (non-cooperative detection)]
   • Eşleşen filtreli belirleme [Matched filter detection]
   • Enerji yardımıyla belirleme [Energy detection]
   • Çevrimsel salınımından yararlanarak belirleme [Cyclostationary feature detection]
  • Müşterek çalışma [Cooperative detection]
  • Girişim tabanlı belirleme [Interference-based detection]
 2. Fiziksel Katmanın Yapısı: Fiziksel katmandaki metriklerin belirlenmeye çalışıldığı; senkronizasyon işlemi, başarımın artılırılması, servis kalitesinin korunması, kaynak atamanın geliştirilmesi ve iletim protokollerinin hazırlanması gibi araştırma konuları olan problemlerdir.
 3. MAC Katmanı: Bir sekme uzaklıktaki kavramsal radyolar arası performansın nasıl iyileştirilebileceği üzerinde gerçekleştirilen çalışmalardır.
 4. Ağ Oluşturma ve Yönlendirme: Genelde ad-hoc ağlarda kullanılan ve mesh yapıların oluşturulduğu, sekme sayısının fazla olduğu durumlarda yönlendirmenin de uygun şekilde gerçekleştirilmeye çalışıldığı çalışmalardır.
 5. Oyun Teorisi: Birincil baz istasyonlarının gelirlerini arttırmak için boşta olan kanalları ikincil kullanıcılara kiralamaya çalışılan ve sonuçta Nash dengesine yakınsayan çalışmalardır. Birincil kullanıcıların yanı sıra, ikincil kullanıcılar da maliyeti düşürerek dah uygun bir baz istasyonuyla anlaşmaya çalışırlar. Sonuçta, bu sistemler genelde arz-talep dengesine göre hareket ederler.
Belge İşlemleri